Provinciefonds

In het Provinciefonds gaat meer dan 2,5 miljard euro om. De 12 provincies bekostigen hiermee een belangrijk deel van hun taken, zoals infrastructuur, milieu en economie. De uitkering per provincie hangt af van structuurkenmerken, zoals het aantal inwoners, de oppervlakte van de provincie, weglengte en watergebieden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de belastingcapaciteit.
Onderhoud van het Provinciefonds
Cebeon heeft periodiek onderhoud verzorgt naar scheefheden in de verdeling van het Provinciefonds. Dit herijkingsonderzoek leidt tot verdeelvoorstellen per taakgebied met aandacht voor het onderscheid tussen beheer en ontwikkeling. Ook brengt Cebeon relevante bedragen in beeld bij taakverschuivingen en draagt hiervoor verdeelvoorstellen aan. Deze inzichten helpen om verschillen tussen provincies te verklaren door relevante schakels en achtergronden in beeld te brengen.
Benchmarks voor individuele (groepen) provincies
Levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) provincies. Het kan hier gaan om een provinciebrede doorlichting of een benchmark op specifieke taakvelden.
Kosteneffecten van beleidswijzigingen op decentraal niveau
Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op de uitkering uit het provinciefonds en wijzigingen in de netto lasten van provincies. Denk bijvoorbeeld aan provinciebrede doorlichtingen bij groei of krimp en bij bezuinigingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite