Formatie-onderzoek Drenthe

De provincie Drenthe heeft een personele taakstelling opgelegd gekregen. De ambtelijke organisatie loopt echter tegen de grenzen van haar capaciteit aan en er komen nieuwe beleidsopgaven aan. Tegen deze achtergrond heeft de provincie Drenthe aan Cebeon gevraagd om de huidige personele inzet in beeld te brengen en deze in perspectief te plaats aan de hand van objectieve externe referenties. Daarbij is de situatie in Drenthe vergeleken met een aantal referentieprovincies, waarbij rekening is gehouden met kostenbepalende structuurverschillen.

Het beeld dat uit deze geobjectiveerde vergelijking naar voren komt, is dat Drenthe relatief veel doet met relatief weinig eigen personeel. Daarbij huurt Drenthe relatief veel (duurdere) externe personele capaciteit in. Ook blijkt uit werkbijeenkomsten met alle teams van de provinciale organisatie dat Drenthe in het verleden bepaalde keuzes heeft gemaakt die relatief veel uitvoeringscapaciteit vergen.

De onderzoeksuitkomsten vragen om scherpe keuzes voor de toekomst: op welke taakgebieden wil de provincie zich (extra) profileren? In welke rol en hoe kunnen andere partijen beter worden betrokken en de lasten worden gedeeld? Het onderzoek van Cebeon biedt inzicht in de effecten van gemaakte keuzes en biedt stevig houvast voor (andere) keuzes voor de toekomst.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite