Onderwijs en cultuur

Goed onderwijs is één van de pijlers van onze democratie. Net als de vrijheid om cultuur te kunnen creëren en beleven. Als speerpunt van beleid geeft cultuur uitdrukking aan de regionale identiteit én fungeert het als verbindende factor in de samenleving.

Op het terrein van onderwijs en cultuur hebben Rijk, provincies, gemeenten, onderwijs- en cultuurinstellingen verschillende rollen en verantwoordelijkheden. De financiën zijn hierop afgestemd. Cebeon wordt vaak gevraagd om kosten en inkomsten in beeld te brengen en beleid door te lichten: is het beleid effectief? Worden doelen en doelgroepen bereikt? Kan de uitvoering efficiënter? Welke maatschappelijke baten leveren culturele investeringen op?
We werken daarbij samen met specialisten op het terrein van onderwijs en cultuur.