home

Diensten

financiële expertise voor maatschappelijke vraagstukken

Cebeon is gespecialiseerd in beleidsgericht onderzoek met een financieel-economische invalshoek. Onze dienstverlening bestaat uit: financiële verdeelmodellen, benchmarks, evaluaties, monitors en kostenbepalingen. Onze kennis strekt zich uit tot nagenoeg alle beleidsterreinen: van het fysieke domein tot maatschappelijke ondersteuning, van milieu tot cultuur, van veiligheid tot burgerzaken, van onderwijs tot werk en inkomen. We kunnen de kosten bepalen van specifieke producten en taken (zoals reisdocumenten), geobjectiveerd middelen verdelen over gemeenten (gemeentefonds) en provincies (provinciefonds), maar ook gemeentelijke bijdrageregelingen in regionaal verband helpen optuigen (zoals in de jeugdzorg of een gemeenschappelijk investeringsfonds). Ook binnengemeentelijke populatiebekostiging is een specialiteit van Cebeon.

Kennis van de beleidsinhoud en de financiële huishouding gaan bij Cebeon hand in hand. Van onze kennis en ervaring wordt dan ook gebruik gemaakt door overheidsorganisaties met publieke taken op alle bestuurlijke niveaus: ministeries, provincies, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen en netwerkorganisaties.

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite