Reisdocumenten

Reisdocumenten worden door gemeenten uitgegeven. Hiervoor worden kosten gemaakt door gemeenten, die zij dekken uit leges. Behalve door gemeenten worden er ook paspoorten uitgegeven door ambassades en consulaten uitgegeven aan Nederlanders in het buitenland. Ook in die gevallen kunnen de kosten worden gedekt uit leges.

Cebeon heeft veel onderzoek gedaan naar de kosten van het verstrekken van reisdocumenten, zowel door gemeenten als door ambassades en consulaten. Hierin zijn de kostenbepalende factoren expliciet in beeld gebracht, door middel van tijdsmetingen en kostenmetingen. Doel is om kostenneutraliteit (volledige kostendekkendheid van tarieven) te bereiken.

Actualisering kostenonderzoeken reisdocumenten

Actualisering van kosten- en tijdmetingen voor de afgifte van reisdocumenten zijn aan de orde, als er voorschriften of technieken wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van de vingerafdruk in het verleden, maar ook wijziging in automatiseringsprocessen kunnen aanleiding zijn voor het actualiseren van de metingen.

Kostenmetingen en tijdmetingen voor afgifte documenten

Daarnaast kunnen vergelijkbare onderzoeken worden gedaan voor de afgifte van andere documenten, zoals rijbewijzen, VOG’s en dergelijke. De expertise uit de onderzoeken reisdocumenten bieden hiervoor een gedegen basis.