Kostenonderzoek verstrekken reisdocumenten door Buitenlandse Zaken

Een reisdocument aanvragen in het buitenland kan bij bepaalde ambassades en consulaten. Deze dienstverlening kost het ministerie geld. De omvang van deze kosten verschilt per land. Cebeon heeft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de kosten geïnventariseerd die gemoeid zijn met het uitgeven van deze reisdocumenten. Deze kosten zijn relevant voor het maximale legesbedrag dat in rekening mag worden gebracht. Daarnaast kennen de reisdocumenten sinds 2014 een geldigheidsduur van 10 jaar (daarvoor was dit 5 jaar). Dit heeft invloed op het aantal mensen dat een paspoort aanvraagt en daarmee op de kosten. De omvang van dit effect hebben we ook in kaart gebracht.

Voor het bepalen van de kostprijs zijn zowel de werkzaamheden aan de frontoffice, de backoffice als het 24/7 contact center betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten sinds 2012 zijn gestegen, mede vanwege investeringen in de dienstverlening. Daarom is besloten om de tarieven voor deze paspoorten te verhogen. Tegelijk zet het ministerie in op efficiencyverbetering en daarmee kostenreductie door dienstverlening via externe dienstverleners en digitalisering van het aanvraagproces.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite