home

Cebeon

Cebeon, Centrum Beleidsadviserend Onderzoek b.v., doet sinds 1975 beleidsgericht onderzoek vanuit een financiële invalshoek. Onze expertise strekt zich uit tot nagenoeg alle beleidsterreinen. Het doelmatig en objectief inzetten van maatschappelijke middelen vormt de passie waarmee wij scherpe financiële analyses maken van maatschappelijke vraagstukken. Onze manier van werken is afgestemd op uw concrete situatie en behoefte en die van partijen in het publieke domein.

Te veel middelen leidt al snel tot verspilling. Te weinig middelen is niet effectief. De beste prikkel om effectief en efficiënt maatschappelijke doelstellingen te bereiken is een optimale toedeling van schaarse middelen. Dit zien we op alle niveaus terug: van wijkteams tot veiligheidsregio’s, van gemeenten tot en met ministeries.

Kern van onze aanpak is het blootleggen en vergelijkbaar maken van de feitelijke inzet van middelen en het bepalen van de objectieve krachten achter deze uitgaven (kostendrijvers). Wij laten u de wereld achter de cijfers zien. Geen ondoorzichtige big data maar een helder inzicht in de financiële feiten en de achterliggende verklaringen. De opdrachtgever komt daarmee aan het roer te staan: wat is het voorzieningenniveau dat u met de beschikbare middelen wil realiseren? Zijn er goedkopere of slimmere oplossingen? Hoe doen anderen dit? Cebeon helpt u bij het nemen van beslissingen over de inzet van budget.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite