home

Opdrachtgevers

Op deze pagina vindt u een selectie van onze huidige opdrachtgevers en die uit het verleden.

Ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid en WODC
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Provincies

 • Flevoland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Zeeland
 • Zuid-Holland

Gemeenschappelijke regelingen

 • Veiligheidsregio’s
 • Omgevingsdiensten
 • Coördinatiegroep Eemsdelta
 • Regio Twente

Veiligheidsregio’s

 • Utrecht
 • Brabant-Zuidoost
 • Drenthe
 • Kennemerland
 • Haaglanden
 • Hollands Midden
 • Noord Holland Noord
 • Noord- en Midden Limburg
 • Zeeland
 • Zaanstreek-Waterland

Gemeentelijke diensten

 • Amsterdam, Dienst zorg en samenleven
 • Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf

Kenniscentra

 • AVAG, onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de verloskunde (midwifery)
 • LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Gemeenten en deelgemeenten (stadsdelen)

 • Almere (projectbureau toekomst Almere)
 • Alphen aan den Rijn
 • Amsterdam
 • Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
 • Amsterdam, stadsdeel Oud-West
 • Amsterdam, stadsdeel Oud-Zuid
 • Arnhem
 • Den Haag
 • Diemen
 • Emmen
 • Enschede
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Katwijk
 • Leiden
 • Nijkerk
 • Purmerend
 • Rheden
 • Rotterdam
 • ’s Hertogenbosch
 • Tilburg
 • Tytsjerksteradiel
 • Utrecht
 • Weesp
 • Zaanstad
 • Zeist

Adviesorganen

 • Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv)
 • Raad voor de Gemeentefinanciën (RGF)
 • Raad voor het Landelijk Gebied (RLG)
 • Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
 • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Koepelorganisaties

 • Bureau Veiligheidsberaad
 • GGZ Nederland, brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Overig

 • Ambtelijke Werkgroep ‘Financiering WMO’
 • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 • Rekenkamer Almere
 • Rekenkamercommissie Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne
 • Rekenkamercommissie Schagen
 • Statenfractie Partij van de Arbeid Noord-Holland

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite