home

Verschillenanalyse

wat is een verschillenanalyse
Voor het ontwikkelen van zogenaamde financiële ijkpunten is een speciale onderzoeksmethode, de verschillenanalyse, ontwikkeld. Hierbij dienen kwalitatieve gegevens om kwantitatieve gegevens goed te kunnen duiden.
In de verschillenanalyse staat het vinden van verklaringen voor verschillen in relaties tussen uitgavenniveaus en objectieve kenmerken centraal. Daarbij gaat het enerzijds om het filteren van uitgaven (welk deel kunnen gemeenten wel/niet beïnvloeden). En anderzijds om het onderscheiden van de relevante structuur- en omgevingskenmerken als kostendrijvers voor het niet beïnvloedbare deel van de uitgaven.

wat kan Cebeon voor u betekenen?

Vragen die in de verschillenanalyse worden beantwoord, zijn:

  • wat zijn de oorzaken voor verschillen in uitgavenniveaus tussen eenheden met vergelijkbare objectieve kenmerken (structuur- en omgevingskenmerken)?
  • hoe kan worden verklaard dat eenheden met verschillen in objectieve kenmerken (‘zwakkere’ en ‘sterkere’ eenheden) toch vergelijkbare uitgavenniveaus hebben?

De verklaringen voor de verschillen worden onderscheiden in exogene factoren (zonder die directe invloed) en endogene factoren (die kunnen worden beïnvloed door bijvoorbeeld beleid en uitvoeringspraktijk). Eenheden met een onverwachte relatie tussen uitgavenniveaus en objectieve kenmerken worden in de verschillenanalyse onder de loep genomen. Hangt dit samen met nieuw structuurkenmerk of met eigen keuzes?

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite