Leges en tarieven

 

Voor bepaalde diensten en vergunningen heffen overheden leges of tarieven. Het gaat bijvoorbeeld om de afgifte van reisdocumenten of identiteitskaarten, bouwvergunningen en andere vergunningen en heffing voor afvalstoffen of riolering.De verschillende overheidsniveaus – gemeenten, provincies, waterschappen – hanteren leges en tarieven. Hiervoor gelden wettelijke voorschriften met betrekking tot de kostendekkendheid, welke kosten hierin mogen worden betrokken en de mogelijkheden voor kruissubsidiëring.