Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren kampt met forse tekorten op het sociaal domein. Cebeon heeft in opdracht van het college onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. Voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein zijn maatregelen in beeld gebracht om de kosten beter […]

Lees meer...
De drie D’s in Venlo

Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D’s in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Regioplan onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente. We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat […]

Lees meer...
Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

In Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) tot opvoedingsvoorlichting aan ouders die een extra steuntje nodig hebben. Om de bestaande jeugdzorgtaken goed te […]

Lees meer...