home

Historie

45 jaar Cebeon!
Onafhankelijk en betrouwbaar beleidsonderzoek en -advies. Met financiële expertise bijdragen aan oplossingen maatschappelijke vraagstukken: in de zorg, het sociale domein, de fysieke omgeving en veiligheid. In beeld brengen van doelgroepen, bepalen van kosten, normeren van budgetten en doorlichten van contractrelaties. Voor rijk, provincies en gemeenten en hun partners. Steeds inspelen op concrete situaties, met oog voor de bestuurlijke context en waar zinvol meerwaarde bieden door kenniscombinaties met andere experts. Ontdek meer op onze website www.cebeon.nl of in een persoonlijk gesprek.

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite