home

Profiel

financiële expertise voor maatschappelijke vraagstukken

Cebeon

Centrum Beleidsadviserend Onderzoek b.v., doet sinds 1975 beleidsgericht onderzoek vanuit een financiële invalshoek. Onze expertise strekt zich uit tot nagenoeg alle beleidsterreinen. Het doelmatig en objectief inzetten van maatschappelijke middelen vormt de passie waarmee wij scherpe financiële analyses maken van maatschappelijke vraagstukken. Onze manier van werken is afgestemd op uw concrete situatie en behoefte en die van partijen in het publieke domein.

Te veel middelen leidt al snel tot verspilling. Te weinig middelen is niet effectief. De beste prikkel om effectief en efficiënt maatschappelijke doelstellingen te bereiken is een optimale toedeling van schaarse middelen. Dit zien we op alle niveaus terug: van wijkteams tot veiligheidsregio’s, van gemeenten tot en met ministeries.

Kern van onze aanpak is het blootleggen en vergelijkbaar maken van de feitelijke inzet van middelen en het bepalen van de objectieve krachten achter deze uitgaven (kostendrijvers). Wij laten u de wereld achter de cijfers zien. Geen ondoorzichtige big data maar een helder inzicht in de financiële feiten en de achterliggende verklaringen. De opdrachtgever komt daarmee aan het roer te staan: wat is het voorzieningenniveau dat u met de beschikbare middelen wil realiseren? Zijn er goedkopere of slimmere oplossingen? Hoe doen anderen dit? Cebeon helpt u bij het nemen van beslissingen over de inzet van budget.

Kwaliteit

Cebeon staat voor degelijkheid en op tijd geleverd kwaliteitsonderzoek. Onze producten zijn goed onderbouwde onderzoeksresultaten en beleidsadviezen. Voor de uitvoering staat een uitgebalanceerde onderzoekscapaciteit garant:

 • De medewerkers van Cebeon vormen een multidisciplinair team van deskundigen met een jarenlange onderzoekservaring op het gebied van (openbare) financiën en bestuurlijke verhoudingen.
 • Waar nodig bundelen we graag onze krachten met andere kennisinstituten
 • We werken nauw samen met Regioplan beleidsonderzoek
Cebeon verstaat onder kwaliteitsonderzoek:
 • Het leveren van geobjectiveerde kwantitatieve informatie aan beleidsmakers ten behoeve van afgewogen beleidsbeslissingen
 • Veel aandacht voor plausibiliteit van onderzoeksresultaten en toekomstbestendigheid van het advies
 • Een voortdurende aandacht voor vernieuwing in onderzoek en binnen beleidsterreinen
 • Het in overleg met de opdrachtgever streven naar maatwerk en efficiënt uitgevoerd onderzoek
 • Het waar nodig garanderen van de vertrouwelijkheid van informatie
 • Korte lijnen, directe aanspreekbaarheid van de verantwoordelijke projectleider en/of onderzoeker

Vereniging voor Beleidsonderzoek

Onze kwaliteit is gewaarborgd door:

 • de certificering voor de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015
 • het hanteren van de spelregels en code van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO).

Cebeon is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek.

 

Emma at Work

Cebeon is lid bij Emma at Work. Emma zet zich in voor de 500.000 jongeren die in Nederland opgroeien met een chronische fysieke aandoening. Samen dichten we de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij.

Met ons lidmaatschap bij Emma at Work voegen wij de daad bij het woord en dragen we ons steentje bij aan de toekomst van bijzondere, talentvolle jongeren.

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite