Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen leveren zesmaal per jaar financiële informatie aan het CBS. Deze financiële informatie staat bekend als ‘Informatie voor derden’, oftewel Iv3. Financiële toezichthouders, ministeries, de Europese Unie, raadsleden, journalisten en onderzoekers maken dankbaar gebruik van deze data. Per 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd. Tevens is de indeling in taakvelden aangepast. […]

Lees meer...