Ondersteuning veiligheidsregio’s

Cebeon ondersteunt momenteel veel veiligheidsregio’s met het: evalueren of ontwikkelen van het regionale financieringsmodel van de veiligheidsregio, mede als gevolg van gewijzigde verdeling van objectieve budgetten in het gemeentefonds inzichtelijk maken van kostenpatronen ten opzichte van vergelijkbare veiligheidsregio’s. Hiervoor voeren wij bijvoorbeeld benchmarks uit op alle taken van de veiligheidsregio of kostensoorten die behulpzaam bij […]

Lees meer...