Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang

Cebeon heeft voor het ministerie van SZW een evaluatie verricht van het toezicht op de handhaving van de kinderopvang. Het betreft afspraken die het ministerie en de VNG voor de periode 2012-2015 hebben gemaakt over de taakverdeling en de financiering. Hiervoor is destijds circa 30 miljoen euro in het gemeentefonds gestort. GGD-organisaties zijn verantwoordelijk voor […]

Lees meer...