Rekenkamer Schagen: budgetrecht en Slot Schagen

Regioplan en Cebeon hebben de Rekenkamercommissie Schagen ondersteund bij twee onderzoeken: een onderzoek naar het budgetrecht van de gemeenteraad en een onderzoek naar Slot Schagen. De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van […]

Lees meer...