Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

In Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) tot opvoedingsvoorlichting aan ouders die een extra steuntje nodig hebben. Om de bestaande jeugdzorgtaken goed te […]

Lees meer...