Frictiekosten invoering Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Per 1 oktober 2001 is de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) ingevoerd. Naar de structurele kosteneffecten hiervan is reeds eerder onderzoek verricht. Daarnaast is van gemeentelijke zijde (via VNG en NVVB) aangedrongen op het verrichten van afzonderlijk onderzoek naar de eenmalige (frictie)kosten, die gemeenten in het kader van de invoering van de NGR hebben moeten maken.

In een eerste fase is het begrip frictiekosten afgebakend. Het gaat om de relevante thema’s en definiëren van type kosten die bij de inventarisatie van frictiekosten zijn meegenomen. In de tweede fase zijn de feitelijke frictiekosten bij gemeenten opgevraagd aansluitend bij de lijst van thema’s en definities. Deze opgave zijn onderworpen aan een inhoudelijke beoordeling.

Uit het onderzoek is gebleken dat de frictiekosten gemiddeld 4 cent per inwoner bedragen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kosten in de G4 veel hoger liggen dan in andere gemeenten wat samenhangt met automatiseringskosten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite