Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Bevolkingszaken

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Bevolkingszaken zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Op basis hiervan zijn er geen duidelijke aanknopingspunten gevonden dat de verdeelformule gewijzigd zou moeten worden. Er wordt aandacht gevraagd voor de mate van kostenoriëntatie van producten waarvoor leges worden geheven, zeker bij bredere aspecten van dienstverlening.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite