Onderzoek effect invoering biometrie bij gemeenten

In 2004 is het ministerie van BZK gestart met een praktijkproef biometrie om te kijken welke gevolgen dit heeft voor het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Tijdens de proef is van de deelnemers die een reisdocument aanvragen een opname van het gezicht en twee vingers gemaakt. Cebeon heeft hiertoe een groot aantal metingen uitgevoerd bij gemeenten en heeft de frictiekosten door invoering van de biometrische kenmerken geïnventariseerd.

Hiertoe zijn bij gemeenten eerst tijdmetingen verricht met betrekking tot de behandeltijd van het bestaande aanvraag- en uitgifteproces. Vervolgens is de behandeltijd gemeten van het proces bij een praktijkproef met biometrische testdocumenten in deze gemeenten. Ten behoeve van de tijdmetingen zijn draaiboeken opgesteld met een gedetailleerde beschrijving van de diverse procestappen, zowel in de frontoffice als in de backoffice. Daarnaast heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de te verwachten soorten frictiekosten als gevolg van de invoering van biometrie. Er is rekening gehouden met verschillen in de uitvoeringspraktijk. De extra handelingen vergden in totaal  2,5 à 3 minuten extra. De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waren mede-opdrachtgever van dit onderzoek.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite