Bandbreedtemeting leges reisdocumenten Caribisch Nederland

Sinds oktober 2010 maken de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als drie afzonderlijke openbare lichamen deel uit van Nederland. De eilanden functioneren sindsdien als ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland en in die hoedanigheid uitgevende instanties van de Nederlandse reisdocumenten. Cebeon heeft een zogenaamd bandbreedteonderzoek uitgevoerd aan de hand waarvan kostendekkende leges kunnen worden bepaald die de eilanden kunnen rekenen voor de afhandeling en aanvraag van reisdocumenten. Het onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van BZK. Eerder heeft Cebeon onderzoeken verricht bij gemeenten en Nederlandse ambassades en consulaten.
Voor de meting zijn opgaven ontvangen van de drie eilanden over kostengegevens van de afdeling burgerzaken naar directe en indirecte kosten. Ook informatie over de tijdsbesteding en het aantal documenten is in de analyse betrokken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite