benchmarks en doorlichtingen

Herijking rol en begroting provincie Gelderland

Gelderland ziet zich geconfronteerd met fors lagere inkomsten en grote maatschappelijke opgaven. Daarom gaat de provincie haar rollen en uitgaven voor alle beleidsvelden heroverwegen. Om beter inzicht te krijgen in mogelijke keuzes heeft Gelderland na een marktconsultatie Cebeon opdracht gegeven om de begroting integraal door te lichten en te vergelijken met die van 4 andere provincies. De opdracht bestaat uit 2 fasen.

Het resultaat van fase 1 is een integrale ‘foto’ van de structurele en incidentele inkomsten en uitgaven van Gelderland. Daarin is enerzijds een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en autonome taken. Anderzijds wordt inzicht gegeven in de looptijd van verplichtingen en de partners waarmee deze zijn aangegaan. Dit is vergeleken met de situatie in 4 andere provincies.

Er is een korte film gemaakt waarin de aanpak en resultaten van fase 1 worden toegelicht.

Uit de ‘foto’ blijkt dat Gelderland in veel gevallen meer uitgeeft dan andere provincies, met name voor autonome taken. Dit roept vragen op over de achtergronden van deze hogere uitgaven, de mogelijkheden voor andere keuzes en de effecten daarvan. Dergelijke vragen komen aan bod in fase 2.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite