Preventie en gezondheid van ouderen

actueel beeld van lokaal beleid en aanbod

De preventieve ouderengezondheidszorg is door Cebeon, samen met Regioplan, geëvalueerd. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG en afgestemd met GGD GHOR Nederland. Tevens is het lokale aanbod van voorzieningen voor ouderen in kaart gebracht.
Ruim de helft van alle gemeenten heeft hiervoor gegevens aangereikt. Daarnaast hebben zowel gemeentelijke deskundigen als experts van landelijke (kennis)instituten bijgedragen door te reflecteren op conceptuitkomsten.

lokaal inzicht op maat

Voor het Stimuleringsprogramma schetst het rapport een landelijk beeld op hoofdlijnen. De gegevens die in het onderzoek zijn verzameld, bieden ook aanknopingspunten voor analyses op regionaal en lokaal niveau. Verrijkt met gegevens uit andere databronnen kan dit  – in samenspraak met professionals – interessante inzichten op maat bieden. Denk bijvoorbeeld aan een onafhankelijke evaluatie op effectiviteit van lokale programma’s of een doorlichting van beschikbaar aanbod voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen met dementie).

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experts voor een vrijblijvend gesprek of bekijk eerst voorbeeldprojecten op het sociaal domein, of het fysieke domein of daarbuiten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite