Grip op sociaal domein gemeente Asten

De gemeente Asten is in 2017 geconfronteerd met een fors tekort op het sociaal domein. De raad wil nadrukkelijker gaan sturen op de werkwijze en tekorten binnen het sociaal domein. De raad heeft de rekenkamer gevraagd handvatten aan te reiken om de grip op de kosten te versterken. Cebeon biedt dit inzicht op hoofdlijnen door middel van een financiƫle benchmark. Anderzijds geeft het onderzoek inzicht in details op Wmo en Jeugd als een foto van het voorzieningengebruik.

De uitkomsten van het onderzoek zijn aan de raad gepresenteerd. Het rapport levert een aantal concrete aanbevelingen op om de grip van college en raad binnen het sociaal domein te versterken. Daarnaast leidt het onderzoek tot een aantal beleidsmatige verbetervoorstellen aan het college. Het college heeft de voorstellen unaniem overgenomen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite