Organisatiekosten onderwijsondersteuning

Passend onderwijs

Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passend plek binnen het onderwijs te bieden. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Schoolbesturen nemen deel in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen voor hun regio een budget voor ondersteuning. Met dit budget kunnen centrale voorzieningen worden bekostigd of worden doorbetaald aan schoolbesturen.

Organisatiekosten

Als onderdeel van de brede evaluatie passend onderwijs zijn de organisatiekosten voor onderwijsondersteuning in beeld gebracht. Cebeon heeft samen met Regioplan deze kosten geïnventariseerd bij samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Bij organisatiekosten gaat het om de kosten van bestuur en toezicht, indicatie en toeleiding, bedrijfsvoering en overig.

Bij samenwerkingsverbanden bedragen de organisatiekosten 89 à 110 mln. euro (in 2018). Dit komt overeen met 11 à 13% van het vrij besteedbare budget. Inzicht in de kosten bij schoolbesturen is beperkt vanwege het ontbreken van registraties. In het primair onderwijs worden die ingeschat op 0,3 mln. euro en in het voortgezet onderwijs op 0,5 mln. euro. Dit is exclusief bedrijfsvoeringskosten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite