Loonwaardebepalingen in de praktijk

Voor werknemers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen, kan een loonwaardebepaling ingezet worden, op basis waarvan de hoogte van de loonkostensubsidie (Participatiewet) of loondispensatie (Wajong) vastgesteld wordt. In Nederland is gekozen voor een systeem waarin meerdere methodieken voor het bepalen van de loonwaarde naast elkaar bestaan. Regioplan en Cebeon deden met subsidie van UWV onderzoek naar de mogelijkheden om de nauwkeurigheid van de loonwaardebepalingen in de praktijk te vergroten.

De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat er in de praktijk veel bronnen zijn die voor variatie kunnen zorgen in de uitkomsten van loonwaardebepalingen in een zelfde of vergelijkbare situatie. Dit kan leiden tot verschillen in uitkomsten tussen methodieken en in uitkomsten tussen loonwaardespecialisten van dezelfde methodiek.

Regioplan en Cebeon hebben samen met de loonwaardebedrijven drie oplossingsrichtingen uitgewerkt, gericht op het verkleinen van de verschillen in de uitkomsten van de loonwaardebepalingen en het vergroten van de validiteit van de methodieken. Voor uitvoering van deze oplossingsrichtingen is regie nodig op de markt van loonwaardebepalingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite