Evaluatie financieringssystematiek Hollands-Midden

Bij de regionalisering van de brandweer in Hollands-Midden is afgesproken om op termijn naar het budget in het Gemeentefonds toe te groeien. Hiervoor is een tijdspad van 2009-2018 uitgestippeld. Tussentijds heeft er onderhoud plaatsgevonden naar dit objectieve budget (‘ijkpuntscore’) dat verschillend uitpakt per gemeente. Cebeon heeft de veiligheidsregio Hollands-Midden ondersteunt met het evalueren van deze financieringssystematiek en het toekomstig kostenniveau.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite