Nulmeting Omgevingswet

Eén van de bouwstenen van de financiële effecten van de Omgevingswet vormt het onderzoek naar de lasten onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder het nieuwe omgevingsrecht zullen vallen. Het omgevingsrecht bestaat uit de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Cebeon heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van het Rijk […]

Lees meer...
Arbeidsmarkt sociaal domein

grootschalig onderzoek Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van […]

Lees meer...

Vorige resultaten