De drie D’s in Venlo

Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D’s in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Regioplan onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente. We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat […]

Lees meer...
Evaluatie subsidieregeling A+O Fonds Rijk

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Het fonds wordt grotendeels gefinancierd vanuit een op cao-afspraken gebaseerde subsidie, die wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten of het subsidiëren van projecten ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De subsidierelatie, […]

Lees meer...
Financiële risico’s van de voorschotregeling zeden- en geweldsmisdrijven

Sinds 2011 is de zogenaamde ‘voorschotregeling’ van kracht. Deze regeling is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te voorkomen door een lange inningsprocedure bij de dader(s). Hiervoor staat de overheid garant; slachtoffers en nabestaanden van zeden- en geweldsmisdrijven krijgen na 8 maanden de schade door de overheid uitbetaald als dit dan […]

Lees meer...
Kengetallen externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden […]

Lees meer...

Vorige resultaten