Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s

De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – zorgt voor veiligheidsregio’s voor een taakverandering op het gebied van risicobeheersing. Cebeon is door Brandweer Nederland gevraagd de effecten van deze taakverandering in beeld te brengen. In dit onderzoek zijn voor het eerst de huidige kosten van risicobeheersingsproducten van veiligheidsregio’s in beeld gebracht. Daarnaast geeft het inzicht in de effecten van de stelstelherziening op de taakuitvoering, tijdsbesteding en kosten met betrekking tot risicobeheersing. Daarbij is ook aandacht besteed aan de verschillen tussen veiligheidsregio’s. Bij de kosten is een onderscheid gemaakt naar implementatiekosten en structurele uitvoeringskosten.

De raming van de huidige kosten van veiligheidsregio’s voor risicobeheersing liggen binnen een bandbreedte van 96 à 125 miljoen euro. Hiermee bekostigen veiligheidsregio’s taken op het gebied van advisering, toezicht, bedrijfsbrandweer en brandveilig leven. De stelselherziening leidt tot een verwachte structurele kostenstijging van ongeveer 20%, vooral voor adviestaken en toezicht. De implementatie van de stelselherziening kost veiligheidsregio’s ongeveer 20 à 30 miljoen euro. Frictiekosten voor het personeel, het maken van samenwerkingsafspraken met partners en aanpassingen van systemen zijn de belangrijkste implementatiekosten.

Het rapport is door het Veiligheidsberaad aangeboden aan de minister van BZK.

U kunt over dit onderzoek contact opnemen met:

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite