Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners werken gemeenten aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. Beleid en uitvoering leggen verbindingen tussen allerlei taakvelden om te komen tot een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op de zorg- en ondersteuningsbehoeften én mogelijkheden van burgers. Een ander belangrijk doel is afschaling van zorg en ondersteuning en het verleggen van de focus naar meer preventie.

Steeds meer gemeenten betrekken bij deze transformatie ook hun inzet op gezondheidspreventie. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Cebeon – samen met Regioplan – heeft verricht in het kader van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid (in opdracht van VWS en VNG en afgestemd met GGD GHOR Nederland). Voor het eerst sinds de 3 decentralisaties is een landelijke ‘foto’ gemaakt van het lokale gezondheidsbeleid. Ruim de helft van alle gemeenten heeft hiervoor uitgebreide gegevens aangereikt. Daarnaast hebben zowel gemeentelijke deskundigen als experts van landelijke (kennis)instituten bijgedragen door te reflecteren op conceptuitkomsten.

Meer informatie over dit onderzoek.

In een afzonderlijke rapportage is de preventieve ouderengezondheidszorg geëvalueerd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite