Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Door Cebeon is voor het WODC een kostprijsonderzoek verricht van de handelingen die deurwaarders uitvoeren om vorderingen te innen bij schuldenaren. Voor deze ambtshandelingen zijn tarieven vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), die voor het laatst zijn vastgesteld in 2001 en sindsdien zijn geïndexeerd. Sinds 2001 is er veel veranderd in de deurwaarderspraktijk […]

Lees meer...