Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren kampt met forse tekorten op het sociaal domein. Cebeon heeft in opdracht van het college onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. Voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein zijn maatregelen in beeld gebracht om de kosten beter […]

Lees meer...
Benchmarks voor gemeenten

Cebeon verricht momenteel een aantal benchmarks voor gemeenten. Bij deze doorlichtingen wordt gebruik gemaakt van het door Cebeon ontwikkelde IJkpunten Informatie Systeem (IJKIS) in combinatie met een impactanalayse en een DESTEP-analyse In het IJKIS wordt het gemeentelijke bestedingspatroon vergeleken met externe referenties die worden gevormd door de ijkpunten uit het gemeentefonds en geschikte referentiegemeenten en […]

Lees meer...