Omgevingswet

Veel gemeenten ervaren de regels voor de inrichting van de fysieke omgeving als ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels (voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, waterbeheer, gebiedsontwikkeling, monumentenzorg en natuur) vereenvoudigen en samenvoegen. Hiervoor zal het straks bijvoorbeeld makkelijker zijn om bouwprojecten te starten. De nieuwe Omgevingswet is aangenomen door de […]

Lees meer...