Kostenonderzoek verstrekken reisdocumenten door Buitenlandse Zaken

Een reisdocument aanvragen in het buitenland kan bij bepaalde ambassades en consulaten. Deze dienstverlening kost het ministerie geld. De omvang van deze kosten verschilt per land. Cebeon heeft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de kosten geïnventariseerd die gemoeid zijn met het uitgeven van deze reisdocumenten. Deze kosten zijn relevant voor het maximale legesbedrag dat […]

Lees meer...
Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Door Cebeon is voor het WODC een kostprijsonderzoek verricht van de handelingen die deurwaarders uitvoeren om vorderingen te innen bij schuldenaren. Voor deze ambtshandelingen zijn tarieven vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), die voor het laatst zijn vastgesteld in 2001 en sindsdien zijn geïndexeerd. Sinds 2001 is er veel veranderd in de deurwaarderspraktijk […]

Lees meer...