Vormgeving gemeentelijke bijdrageregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Cebeon heeft ondersteunende werkzaamheden verricht bij het omslaan van kosten van de veiligheidsregio over de deelnemende gemeenten. Er is een basisnotitie opgesteld met:

  • grondslagen die van belang zijn bij het ontwikkelen van een financieel verdeelmodel;
  • de omvang en achtergronden van de belangrijkste inkomstenbronnen.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite