Voorzieningenniveau Flevoland: beroepsonderwijs, cultuur, sport en zorg

Cebeon heeft onderzoek verricht naar het voorzieningenniveau in Flevoland. Het onderzoek is ingegeven door de doelstelling van het college van GS om de voorzieningenachterstand terug te brengen. Het betreft het voorzieningenniveau op het gebied van beroepsonderwijs, cultuur (participatie en educatie en podiumkunst), sport (topsportaccommodaties) en zorg (Awbz en ziekenhuizen). Het regionale aanbod van culturele voorzieningen is uitgebreid geĆÆnventariseerd en er zijn knelpunten benoemd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite