Vergunningverlening omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verstrekt vergunningen en voert het toezicht en handhaving uit voor gemeenten en de provincies. Het gaat over vergunningen op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. De Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) en de omgevingsdienst hebben Cebeon gevraagd om de ervaringen van het bedrijfsleven in kaart te brengen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met (haven)bedrijven over het proces van de aanvraag, de dienstverlening van de omgevingsdienst en de doorlooptijd. In elk van deze elementen is de tevredenheid gepeild en zijn knelpunten benoemd. Bij deze knelpunten zijn vervolgens ook oplossingsrichtingen aangedragen, zowel voor bouw- als milieuvergunningen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de omgevingsdienst en de ondernemersvereniging. “Dit onderzoek geeft ons waardevolle informatie over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren”, aldus de adjunct-directeur Vergunningverlening. De ORAM en de omgevingsdienst gaan samen sessies organiseren om kennis over vergunningverlening bij bedrijven te vergroten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite