Vereenvoudiging Wet voorkeursrecht gemeenten: effecten op administratieve en bestuurlijke lasten

In dit onderzoek zijn de effecten van de vereenvoudiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de administratieve (burgers en bedrijven) en bestuurlijke lasten van gemeenten onderzocht. Het onderzoek was gericht op de laatste tranche in de wetgeving rondom de vereenvoudiging en modernisering van de Wvg. Deze tranche had betrekking op  bekendmaking en inwerkingtreding van voorkeursrechten en de aanbiedingsprocedure.

Om een scherp beeld van de veranderingen te krijgen zijn de concrete veranderingen in taken en activiteiten geëxpliciteerd in de oude en in de nieuwe situatie. De hieruit gebleken wijzigingen in activiteiten zijn vervolgens gekwantificeerd met behulp van bij gemeenten en notarissen opgevraagde informatie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite