Verdeling middelen BDU Jeugd en Gezin

Cebeon heeft ondersteunende en adviserende werkzaamheden verricht naar de verdeling van middelen voor de brede doeluitkering (BDU) voor Jeugd en Gezin. Deze BDU omvat een aantal bestaande (specifieke) uitkeringen waaraan extra middelen uit de enveloppe Jeugd en Gezin worden toegevoegd. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het vormgeven van de verdeelsleutel van het zogenaamde Wmo-deel van de BDU
  • Het aanreiken van een ingroeiscenario voor het Wmo-deel van de BDU
  • De onderlinge afstemming van het Wmo-deel met het specifieke deel binnen de doeluitkering
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite