Verdeelsleutel ISV3 (2010-2014)

De verdeelsleutel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is geactualiseerd voor de periode 2010-2014 (‘ISV-3’). De geactualiseerde verdeelsleutel omvat de volgende modules:

  • stadsvernieuwing
  • herstructurering
  • een weging met investeringspotentieel (van de modules stadsvernieuwing en herstructurering)
  • geluidhinder
  • luchtkwaliteit.

Cebeon heeft de basisgegevens voor de modules stadsvernieuwing en herstructurering geactualiseerd alsmede die voor de weging met investeringspotentieel. Het Ministerie van VROM heeft zelf de verdeling van de budgetten voor bestrijding van geluidhinder en voor luchtkwaliteit opgesteld.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite