benchmarks en doorlichtingen

Verbetering positie en zeggenschap huurders

De minister heeft samen met de Nederlandse Woonbond een tijdelijke adviescommissie ingesteld om te onderzoeken hoe de positie van huurders en huurdersorganisaties kan worden versterkt. Ten behoeve van het optimaal functioneren van deze commissie heeft Cebeon als onafhankelijk bureau het secretariaat uitgevoerd. De inhoudelijke en praktische voorbereiding van de vergaderingen is door Cebeon verzorgd. De inhoudelijke voorbereiding bestond uit het leveren van stukken met achtergrondinformatie, het spreken met betrokkenen en deskundigen, het opstellen van het conceptteksten voor het advies en het schrijven van het uiteindelijk uitgebrachte advies.
Het advies van de commissie is, onder voorzitterschap van mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, getiteld ‘Verbetering positie en zeggenschap huurders’

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite