Uniforme opbouw tarief afvalstoffenheffing Amsterdam

De stadsdeelbesturen hebben besloten om de hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing (ASH) zoveel mogelijk gelijk te trekken. Dit in combinatie met een gelijktijdige groei naar volledige kostendekkendheid van ASH. Door de opbouw van het tarief te uniformeren biedt dit een verklaring voor tariefverschillen en leidt tevens tot een doelmatigheidsprikkel. Eventuele verschillen tussen stadsdelen worden dan verklaard door het niveau van dienstverlening, infrastructuur, geografische ligging en bewonerssamenstelling. Voor een aantal typen kosten is nog geen sprake van een uniforme opbouw. Het betreft met name de kosten voor straatreiniging en handhaving in de ASH, de toerekening van overhead en BTW. Voor elk van deze onderwerpen heeft Cebeon voor de gezamenlijke portefeuillehouders van de stadsdelen het relevante normenkader onderzocht, de verschillen tussen stadsdelen in beeld gebracht en hierover geadviseerd. Tenslotte zijn verschillen in de toerekening van investeringen en de toerekening van kosten tussen ASH en het reinigingsrecht nader geanalyseerd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite