Uitvoeringskosten werk en inkomen gemeenten en UWV

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Cebeon onderzoek verricht naar de uitvoeringskosten op het terrein van werk en inkomen van gemeenten en het UWV.
Het gaat om de kosten die gemaakt worden om tot de inkomstenverstrekking te komen en de participatiebevorderende maatregelen en re-integratie tot stand te brengen. Cebeon heeft de uitvoeringskosten bij gemeenten in beeld gebracht en vergeleken tussen verschillende type gemeenten. Ook is het onderscheid naar inkomstenverstrekking en participatie gemaakt. Tenslotte zijn ook de uitvoeringskosten bij het UWV geĆÆnventariseerd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite