Uitgavenanalyse Weesp en effect uitbreiding

Tegen de achtergrond van de uitbreidingsplannen in de Bloemendalerpolder heeft de gemeente Weesp Cebeon verzocht onderzoek te verrichten naar

  • de huidige uitgavenpatronen van Weesp in vergelijking met de inkomsten van Weesp op grond van de financiële ijkpunten die ten grondslag liggen aan de verdeling van het gemeentefonds
  • en naar de structurele effecten van de uitbreidingsplannen van Weesp in de Bloemendalerpolder op de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In beide gevallen gaat het om inzicht gespecificeerd naar de afzonderlijke taakgebieden (clusters) van het gemeentefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite