Uitgaven cultuur: verschil codering en Iv3-cijfers

Cebeon heeft eerder onderzoek verricht naar de cultuuruitgaven bij gemeenten en provincies in de periode 2011-2013. Hiervoor zijn gedetailleerde grootboeken (administraties) minutieus nagelopen. OCW heeft Cebeon gevraagd na te gaan in hoeverre de CBS-statistiek Informatie voor Derden (Iv3) afwijkt van de uitkomsten van dat onderzoek. Ook wil OCW graag weten of de ontwikkeling in uitgaven ook is te volgen via die CBS-statistiek.

Op basis van de analyse blijkt dat de uitgaven niet goed zijn te volgen met Iv3-gegevens, zeker niet indien inzicht gewenst is op het niveau van cultuurdisciplines en/of voor groepen binnen de G35 en voor de provincies.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite