Uitgaven cultuur door de G35 en de provincies 2011-2013

Het cultuurbeleid in Nederland is een zaak van Rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk. Rijksbezuinigingen werken door in het cultuurbeleid van gemeenten en provincies. Zij maken kunnen hierin autonome keuzes maken. Om zicht op de ontwikkelingen in de uitgaven van de G35 en de provincies te krijgen zijn door Cebeon voor het ministerie van OCW alle bestedingen voor cultuur geanalyseerd voor de jaren 2011 t/m 2013. Hiervoor is gebruik van gedetailleerde financiƫle grootboekoverzichten van gemeenten en provincies. De uitgaven voor cultuur zijn gefilterd naar 8 verschillende disciplines (zoals podiumkunsten, cultuureducatie en musea). De uitgaven aan cultuur zijn in de onderzochte periode afgenomen met circa 9% waarbij de afname bij provincies sterker was. De disciplines monumenten en archeologie, beeldende kunst en festivals nemen met meer dan 10% af.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite