Toekomstscenario’s kleine kernen Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Cebeon meegewerkt aan een onderzoek door Regioplan naar de ontwikkelingen die van invloed zijn op de vitaliteit van de kleine kernen Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland geanalyseerd. Na een analyse van de stand van zaken in de drie kernen, zijn via het opstellen van scenario’s toekomstige risico’s en kansen voor de kleine kernen in beeld gebracht. Naar aanleiding daarvan zijn de belangrijkste beïnvloedingsmogelijkheden om de kernen op de lange termijn vitaal te houden geschetst. Dit rapport is zo een eerste stap naar een ‘Kleine Kernenaanpak’

In vervolg op dit onderzoek is ook een studie naar de kern Hoogvliet verricht. Deze van oorsprong dorpse gemeenschap kreeg, toen het zich ontwikkelde tot eerste satellietstad van Nederland, te maken met diverse sociale en financiële problemen. De ingezette herstructurering viel eind vorig decennium stil. Onlangs is deze weer opgepakt. De toekomst van Hoogvliet is afhankelijk van diverse factoren die Regioplan in samenwerking met Cebeon heeft onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite