Toekomstige financiële systematiek RUPS

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees beoogt een landelijk dekkend aanbod te realiseren voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen. In hoeverre dit doel is bereikt en welke resultaten uitstapprogramma’s hebben opgeleverd, waren twee vragen die centraal stonden in een evaluatie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Cebeon heeft voor deze evaluatie samengewerkt met Regioplan.

Onze bijdrage bestond uit een onderbouwd advies over de toekomstige inrichting van de financiële systematiek. De regeling heeft aantoonbaar een aanjagende functie voor de realisatie van een volledig landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s én biedt de mogelijkheid om ervaren administratieve lasten te verminderen. Het advies is door het ministerie gebruikt om – samen met gemeenten en instellingen – invulling te geven aan het beheer en de verdeling van de structurele gelden voor de komende jaren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite