benchmarks en doorlichtingen

Toekomstbestendige organisatie Purmerend

Cebeon heeft de gemeente Purmerend ondersteunt richting een toekomstige bestendige organisatie. Hiervoor is een globale scan uitgevoerd van de uitgavenniveaus van gemeentelijke taakgebieden en beschikbare ijkpunten uit het gemeentefonds. Hiervoor is ook een relatie gelegd met kengetallen.
In het verlengde hiervan zijn op vrijwel alle taakvelden zgn. verdiepingen uitgevoerd waarin ook elementen van taakgebieden zijn vergeleken met referenties.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite